-Sürekli İyileşme

-Katılımcılık -Sahiplenme

-Şeffaflık

-ÇevreselveToplumsal farkındalık