“Bir üniversitenin kalbi mezunlarıdır.” anlayışından yola çıkarak mezunlarımızın, eğitimlerini tamamladıktan sonra da bizlerle bağlarını canlı tutabilmek adına Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kariyer Geliştirme ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü’nü kurmuş bulunmaktayız. Bu çerçevede mezunlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve okulumuz faaliyetlerinde etkin rol almalarını sağlamak temel amacımızdır.
Profesyonel yaşama adım atarken öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı kendini tanıma ve tanıtma, geliştirme ve eğitimiyle uyumlu kariyer hedeflerine ulaşabilme gibi olanakları sağlama sürecinde her türlü destek koordinatörlüğümüzün çalışma alanına dahil edilmiştir.