İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi öğrencilerinin, meslektaşları, hastalar ve diğer paydaşlarla birlikte çalışma ve iletişim kurma becerileri kazanmaları amacıyla Mesleki Uygulama Dersleri kapsamında staj yapmaları gerekmektedir. Bu süreçte Sağlık Yönetimi öğrencilerinin stajlarının her aşaması Bölümümüz tarafından takip edilmektedir.

İstanbul Medipol Üniversitesi SBF Sağlık Yönetimi Bölümü Mesleki Uygulama Yönergesi’ne aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabilir.

İstanbul Medipol Üniversitesi SBF Sağlık Yönetimi Bölümü Mesleki Uygulama Yönergesi