KOORDİNATÖRLÜKLER ÜNVAN AD-SOYAD E-MAIL
Erasmus Koordinatörlüğü Öğr. Gör. Esra BAYTÖREN ebaytoren@medipol.edu.tr
Çift Anadal / Yandal Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Ü.  Gökhan AYDIN gaydın@medipol.edu.tr
Yatay / Dikey Geçiş Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Ü. Gökhan AYDIN gaydın@medipol.edu.tr
Bologna Süreci Koordinatörlüğü Öğr. Gör.  Erman KEDİKLİ ekedikli@medipol.edu.tr