Bölüm Başkanı

Prof. Dr.
Yeter DEMİR USLU

yuslu@medipol.edu.tr

Öğretim Üyesi

Doç. Dr.
Gökhan AYDIN

gaydin@medipol.edu.tr

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Ü.
Pakize YİĞİT

pyigit@medipol.edu.tr

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Ü.
Seda   KUMRU
skumru@medipol.edu.tr

Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör.
Aliye Aslı Sonsuz
aasonsuz@medipol.edu.tr
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör.
Erman Kedikli
ekedikli@medipol.edu.tr
Öğretim Görevlisi
Öğr. Gör.
Esra Baytören
ebaytoren@medipol.edu.tr