Tanımlanan Programın Eğitim Amaçları

Tanımlanan Programın eğitim amaçlarını burada listeleyiniz. Program Eğitim Amaçlarının SABAK Tanımına Uyması gerekir.

Program eğitim amaçları yukarıda verilen tanıma uymalı ve mezunların bilgi, beceri ve davranışlarını ifade eden bireysel nitelikler içermemelidir. “Yakın gelecek”ten kasıt 3-5 yıl süresinde bir zamandır. Program eğitim amaçlarının yazım şekli bölüm öz görevi şeklinde değil, program mezunlarının kariyerlerine odaklı olmalıdır.

Genel amacımız, fizyoterapi ve rehabilitasyonu mesleğine özgü değerlendirme yaparak, hizmet, eğitim, araştırma ve mesleki gelişim konusunda doğru model oluşturan, etik prensiplere bağlı kalarak rehabilitasyon sürecini planlayan ve uygulayan fizyoterapistler yetiştirmektir.

Eğitim ve öğretim programlarımızı daha ileriye götürecek yeni vizyonlara ve stratejilere açık olmak, bilimsel çalışmaları daha ileriye götürmek, evrensel bilgiyi üretmeye ve paylaşmaya devam ederek, 21. yüzyılın bilgi teknolojilerinden yararlanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon biliminin gelişimine katkıda bulunmaktır.  Bu kapsamda bölüm mezunlarımız,

  • Kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon ölçme, değerlendirme ve terapi yöntemlerini kullanarak, birey ve toplum sağlığını iyileştirmeyi birincil hedef olarak benimseyen sağlık profesyonelleri olarak istihdam edilir.
  • Mezuniyet sonrasında lisansüstü eğitimine teşvik edilmesi. Bu yolla ülkenin akademik kadro açığının kapatılmasında etkin rol oynar.
  • Genel ve yerel yönetim birimleri, sivil toplum kuruluşları ve sağlık turizmi merkezlerinde istihdamlarını sağlayarak sağlık ve ülke ekonomisine katkıda bulunur.
  • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, akademik ve kişisel gelişimine devam eder.