Sevgili Öğrencilerimiz,

Dil ve konuşma terapisti; yeni doğandan yaşlılık dönemine kadar uzanan geniş bir yelpazede insan yaşamını etkileyebilecek iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, değerlendirilmesi, rehabilitasyonu ve bilimsel incelenmesini yapan sağlık ekibinin profesyonel bir üyesidir. Dünya üzerindeki ülkelerin büyük bir kısmında olduğu gibi ülkemizde de yasal düzeyde kendi mesleki otonomisine sahip bir meslek alanıdır. Bir dil ve konuşma terapistinin mesleği yapabilmesi için karşılanması gereken temel ölçütler ve yeterlilikler üzerinde dünyada geniş ölçüde uzlaşılmıştır. Bu nedenle Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü olarak amacımız, bu ölçütler temelinde iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukları yaşayan bireylerin yaşam kalitesinin arttırılmasında hedeflenen hizmetleri planlayan ve gerçekleştiren; bozuklukların tanılanması, değerlendirilmesi, rehabilitasyon ve eğitimlerinde rol alan, bu amaçla mesleğini en yetkin biçimde icra eden, çağdaş bilimsel gelişme ve teknolojileri izleyen, işbirliği içinde etik çalışabilen, araştırmacı dil ve konuşma terapistleri yetiştirmektir.

Dil ve konuşma terapisine ihtiyaç duyanların oranı dünyada oldukça yüksektir. Bu nedenle de Dil ve Konuşma Terapisi bugün dünyada en çok tercih edilen ve en rekabetçi mesleklerden biridir. Ancak ülkemizde dil ve konuşma terapisti sayısı çok azdır. Temelleri 1999 yılında lisansüstü düzeyde atılan bu alanda ilk lisans programı 2012 yılında açılmış ve bugün 7 üniversiteye ulaşmış olmakla birlikte ülkemizin terapist ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır.

 

Bölümümüzde hem Türkçe hem İngilizce Dil ve Konuşma Terapisi olarak iki program sürdürülmektedir. Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü mesleki yeterliklerini sağlayabilmek ve çağdaş gelişmeleri takip edebilmek için öğrencilerimizin iyi İngilizce bilmeleri gerekli görülmektedir. Ders kitapları ve kaynak materyallerin çoğu İngilizcedir. Ayrıca, Avrupa Birliği ve Amerika üniversiteleri ile öğrenci değişim programlarından yararlanabilmek için de İngilizce bilmenin gerekliliği anlaşılacaktır. Bu nedenle Türkçe programı kazanan öğrencilerimizin de isteğe bağlı hazırlık sınıfından yararlanmalarını tavsiye ediyoruz.

 

Eğitim-öğretim zorunlu ve seçimlik dersler ile üniversitemizin güçlü altyapısına sahip hastanelerinde uygulamalı klinik uygulama dersleri içermektedir. Dil ve konuşma terapisti unvanı ile mezun olanlar hem sağlık hem de eğitim kurumlarında, istihdam olanaklarına sahiptirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri kurabilecekleri gibi hekim ve diğer profesyonellerle birlikte ekip çalışması içinde yetkin hizmet edebilecekleri merkezlerde hizmet sunabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilirler.

Ülkemizin nitelikli ve donanımlı insan gücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak sizleri bölümümüze heyecanla bekliyoruz.

 

Prof. Dr. S. Seyhun TOPBAŞ

Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı