İç Paydaşlar:

Üniversite Yönetimi

Öğrenciler

Akademik Personel

İdari Personel

Enstitüler

Bölüm Başkanlıkları

TESA Vakfı

REMER

TTO

Medipol Sağlık Grubu

 

Dış Paydaşlar:

Mezunlar

Öğrenci Aileleri

İl Sağlık Müdürlükleri

Belediyeler

Özel Sektöre Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Üniversiteler

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Mesleki Dernekler