Çocuk Gelişimi Bölümü Türkiye’de ilk defa 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çatısı altında açılmıştır.

23.12.1982 tarihinde YÖK kararı ile Özel Eğitim Ana Bilim Dalı kurulmuştur. “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü” belirtilen yıl itibariyle “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı” ve “Özel Eğitim Ana Bilim Dalı” olarak iki alanda çalışmalarını sürdürmüştür. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, alanında Türkiye’nin ilk, Özel Eğitim Ana Bilim Dalı ise alanında üçüncü ana bilim dalıdır.

30 Kasım 1977, 16125 sayılı Resmî Gazete’nin 15.sayfasında belirtildiği üzere, bölüm mezunları sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında sayılmaya hak kazanmıştır.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, YÖK kararı ile 04.03.1987 tarihinde “Çocuk Sağlığı ve Eğitimi”, yine YÖK’ün 23.03.1996 tarihli kararı ile “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” adını almıştır.

Bölümümüz, 21.05.07 tarih ve 2007/12216 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi altında “Çocuk Gelişimi Bölümü” olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Bölümümüz, ülkemiz genelinde “Çocuk Gelişimi Bölümü” olarak lisans ve lisansüstü eğitim vermeye devam etmektedir.