İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü ilk öğrencileri ile eğitime 2014 yılında başlamış ve 2018 yılı itibariyle mezun vermeye başlamıştır.

 

  • Misyonumuz

Normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerini değerlendirecek ve destekleyecek, aile danışmalığı yapabilecek yüksek donanımlı ve nitelikli çocuk gelişimci yetiştirmek; gelişimi değerlendirmeye yönelik araç geliştirmek; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara (gereksinimleri doğrultusunda) danışmanlık, yayın ve araştırma hizmetleri sunmak; çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili çağdaş yaklaşımlar kullanılarak ülke ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirmek, üretmek ve bu projeleri toplumun her kesimindeki çocuk

ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırmaktır.

 

  • Vizyonumuz

Çağdaş eğitim ve bilgi düzeyi ile aile, çocuk ve eğitimcilere yol gösterebilen; toplumun değişen ve gelişen gereksinimleri doğrultusunda kendini yenileyebilen; etkili iletişim kurabilen meslek elemanları yetiştirmek; aile, çocuk ve profesyonellere yapılan eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın hizmeti ile de ulusal ve uluslararası düzeyde topluma önder kurumlardan biri olmak; kendi kültürünü koruyan ve evrensel değerlere sahip, nitelikli bireylerin yer aldığı bir toplumun oluşumuna katkıda bulunmak, ayrıca; bilimsellik objektiflik, dürüstlük, şeffaflık, yaratıcılık, esneklik, toplumsal gerçeklere duyarlılık anlayışıyla birlikte; idealist olma ve sorumluluk bilinci içerisinde çalışmaktır.