Adı Soyadı Unvanı E-Posta
Arzu Yükselen Prof. Dr. ayukselen@medipol.edu.tr
İbrahim Haluk Yavuzer Prof. Dr. ihyavuzer@@medipol.edu.tr
Ezgi Yıldırım Öğr. Gör. ezgiyildirim@medipol.edu.tr
Feryal Savcı Öğr. Gör. fsavci@medipol.edu.tr
K. Ekin Özbey Duygu Öğr. Gör. keozbey@medipol.edu.tr
Neslihan Argüt Araş. Gör. nargut@medipol.edu.tr
Burak Aldiş Araş. Gör. baldis@medipol.edu.tr
Hilal Mercan Araş. Gör. hmercan@medipol.edu.tr
Yeliz K. Mucuk Araş. Gör. ykmucuk@medipol.edu.tr
Ayşıl S. Akar Araş. Gör. asakar@medipol.edu.tr