Misyon

Öğrencilerimizin evrensel nitelikte bir eğitim almaları, yaşam boyu öğrenmeye odaklı, kendini yenileme becerisine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin, araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı, insan haklarına saygılı, toplumsal sorumluluk sahibi, ilkeli ve etik değerleri benimsemiş, bireyin ve toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi hedef edinen, çağdaş, ergoterapi bilimini etkin olarak kullanabilen ve topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamak amacını taşıyoruz.

 

Vizyon

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktiviteler ile kişilerin günlük yaşama katılımını sağlamak ve motor duyu psikolojik ve psikososyal beceri gelişimini sağlayarak toplumun yaşam kalitesini artırmak; kişi de çevre de ve aktivite de bulunan engelleri azaltarak bireyin toplumda daha bağımsız duruma gelmesini sağlamak; yaşlılar, engelliler, madde bağımlıları, toplumdan dışlanmış bireylerin topluma kazandırılması ve refah düzeylerinin artırılmasını ve  ergoterapi alanının ülkede gelişimini sağlayarak önce ülke de daha sonra uluslararası alanda öncü bir bölüm haline gelmektir.

 

Programın Amacı

Ergoterapi konusunda klinik uygulama becerileri ile araştırmacı ve yönetici olma özelliklerini kazanmış, kişilerin anlamlı ve amaçlı aktiviteler yolu ile bağımsızlığını ve yaşam kalitesini artırarak toplumsal katılımlarını sağlayan eleştirel düşünme ve üretici, holistik bakabilen, insanların katılımına sosyal, psikolojik anlamda destek verebilecek olan mesleki etik ve yetkinliğe sahip ergoterapistler yetiştirmektir.