Bölüm Hakkında

 

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle bireyin sağlığını ve refahını geliştiren kişi odaklı bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistlerin amacı kişinin günlük yaşamdaki aktivitelerinde bağımsızlığını sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek aktiviteyi veya çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.

 

Ergoterapistler birebir kişilerle,  gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahip multidisipliner rehabilitasyon ekibinin ülkemiz için yeni ve en önemli ekip elemanlarından biridir.

 

Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi nedeniyle vücut yapı ve işlevlerinde bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da kültürel azınlık grup nedeniyle toplumdan dışlanmış veya katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır. Ergoterapistler, katılımın kişilerin fiziksel, duygusal, veya bilişsel  yetenekleri; aktivitenin özellikleri veya fiziksel, kültürel, sosyal,  davranışsal ve yasal çevre  ile desteklendiği ya da kısıtlandığına inanırlar. Bu nedenle ergoterapi toplumsal katılımı artırmak için kişi, aktivite, çevre veya bunların bazılarının veya hepsinin düzenlenmesi  ile  kişilerin yeterliğini artırmaya odaklanır.

 

Ergoterapi, ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi  kamu kuruluşları ile özel veya  gönüllü kuruluşları içeren  geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir.

 

ÇALIŞMA Alanları

 • Psikiyatrik Rehabilitasyon
 • El Rehabilitasyonu
 • Mesleki Rehabilitasyon
 • Toplum Temelli Rehabilitasyon
 • Onkolojik Rehabilitasyon
 • Kognitif Rehabilitasyon
 • Engelli Bireyler
 • Yardımcı teknoloji
 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon
 • Pediatrik Rehabilitasyon
 • LGBTİ bireyler
 • Mülteciler

 

Çalışabilecekleri KURUM

 • Hastaneler
 • Rehabilitasyon Merkezleri
 • Huzurevleri
 • Okullar
 • Fabrikalar
 • Halk Sağlığı ve İş Sağlığı Merkezleri
 • Hastaların Kendi Ev ya da İş Yerlerinde
 • Özel Eğitim Kurumlarında
 • Üniversite
 • Adli kurumlar

 

Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü, bilimselliğin ön planda olduğu, yenilikleri ve alandaki değişiklikleri takip eden uygulamaları alanda yetkin kişilerin süpervizörlüğünde  eğitim-öğretim anlayışıyla geleceğin ergoterapistlerini ülkemize kazandırmak amacındadır.

2015 yılındna itibaren öğrenci almaya başlamıştır.