Yrd.Doç.Dr. Devrim TARAKÇI

İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 1999 yılı mezunudur .İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon bölümde yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programında doktorasını tamamlamıştır.

Daha önce görev yaptığı yerler:

1999-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak rol almıştır.

2004- 2013 yılları arasında Yıldız Çocuk Özel Eğitim Merkezinde görev almıştır.

Araştırma alanları: Pediatrik Rehabilitasyon, Ortopedik Rehabilitasyon, Virtüel Rehabilitasyon

dtarakci@medipol.edu.tr      4448544 / 2644

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

7.1.1.Oral A, Tarakci D, Dişçi R. Calcaneal quantitative ultrasound measurements in young male and

female professional dancers. J Strength Cond Res. 2006 Aug;20(3):572-8. (SCI).

7.1.2.Tarakcı D,Oral A,’How do contralateral calcaneal quantitative ultrasound measurements in male

professional football (soccer) players reflect the effects of high-impact physical activity on bone?’ J Sports

Med Phys Fitness. 2009 Mar;49(1):78-84. (SCI)

7.1.3.Tarakcı D., İ. Yeldan, A. Zengin, A. Tekeoğlu, A. Kostanoğlu, T. Kuru ve Y. Analay,

“Sedanter kadınlar ve bedensel engelli çocuğa sahip annelerde bel ağrısının günlük yaşam

aktivitelerine etkisinin karşılaştırılması”, Nobel Medicus,2010, 6(3),62-65 (SCI).

7.1.4. Kuru T., İ. Yeldan, A. Zengin, A. Kostanoğlu, A. Tekeoğlu, Y. Analay ve D. Tarakcı “Erişkinlerde ağrı ve

farklı ağrı tedavilerinin prevalansı”, Ağrı Dergisi,2011 23(1), 22-27 (Index Medicus, EMBASE/Excerpta Medica

ve Gale/Cengage Learning)

7.1.5. Tarakcı, E., F. Tütüncüoğlu, D. Tarakcı. “Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında çalışan meslek

elemanlarının öz-yeterlilik ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi” Fizyoterapi Rehabilitasyon.

2012;23(1):26-35(CINAHL, EMBASE/Excerpta Medica).

7.1.6.Tarakci D, AR. Özdincler, E. Tarakci, F. Tutuncuoglu, M. Ozmen. “Wii-based balance

therapy to improve balance function in children with cerebral palsy: a pilot study”. J Phys Ther Sci. 25(9), 2013. (SCI).

Yrd.Doç.Dr. Özden ERKAN OĞUL:

Yrd. Doç. Dr. Özden Erkan Oğul, 1976 yılında İstanbul’da doğdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun oldu. Yükseklisansını, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi, Ergoterapi   Bölümü’nde Doktora programını bitirdi.

7- 25 Mart 2011 tarihleri arasında Coubert readaptasyon Merkezinde Fransa’da “observer” olarak bulundu. Doktora tez çalışmasını “İnmeli hastalarda kognitif rehabilitasyonun etkisi” üzerine yapan Özden Erkan Oğul, kognitif rehabilitasyon üzerinde çalışmaya devam ederek 2016 yılında Medipol Üniversitesi, Ergoterapi Bölümü’nde Yard. Doç. olarak  göreve başladı.  Ekim 2016 tarihinde 3 ay sure ile Oliver Zangwill Merkezinde scholarship olarak kognitif rehabilitasyon üzerinde çalıştı. Akademik çalışmalarını, Mega Medipol Hastanesi Kognitif Rehabilitasyon Laboratuarında  geniş yelpazedeki hasta gruplarında bilişsel bozukluklara yönelik olarak noninvazif ( beyin stimulasyon teknikleri) ve rehabilitasyon tekniklerini  uyguladığı klinik çalışmaları ile birlikte yürütmektedir.

İletişim: oogul@medipol.edu.tr/ 0 212 444 70 00- dâhili: 54 59

ESERLER LİSTESİ

A-ULUSLARARASI YAYIN ve ETKİNLİKLER ATam metni ya da özeti yayınlanan poster A1. Eskiyurt N., Yalıman A., Kesiktaş N., Özkaya M., Erkan O. Interobserver and intraobserver reliability of the Wisconsin gait scale. 5th Mediterranean Physical Medicine and Rehabilitation Congres, Antalya, 30th september- 4th October 2004. A2. Huseyinsinoglu E. B, Erkan O, Harabati H, Altındağ E, Tolun R, Krepsi Y. “Predictors of mobility level of stroke patients after rehabilitation in acute care setting.” 17 th European Stroke Conference, Nice, France, 2008. A.3. Ozdinçler A.R, Huseyinsinoglu B.E, Ogul O.E, The reliability of Turkish translated stroke spesific outcomes in subjects with stroke. 8 th World Stroke Congress. Brasil. October 10-13 2012. A.4. Oğul O.E, Bumin G., Krespi Y. The Effect of Cognitive Rehabilitation on Balance Function in Patients with Stroke. International Neurology and Rehabilitation Meeting. İstanbul. 4-6 June 2015. B. ULUSAL YAYIN ve ETKİNLİKLER B.1. TÜBİTAK- ULAKBİM’de taranan yurtiçi hakemli dergilerde yayınlanmış özgün araştırma, makale B1.1. Hüseyinsinoglu, B.E., A.R Özdinçler, Ö.E Oğul, Y. Krespi. “Motor Aktivite Günlüğü-28’in Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve Güvenilirliği”. Turk Norol Derg, 17, 83-89 (2011). B.2. Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan bildiri B2.1. Hüseyinsinoğlu B.E., A.R. Özdinçler, O.E. Oğul, Y. Krespi, ”Erken dönem inmeli bir olguda Zorunlu Hareket Tedavisi uygulaması ve takip sonuçları: Olgu sunumu”, Turk Norol Derg, 15 (suppl 2), 19, 2009. B.2.2. Hüseyinsinoğlu B.E., A.R. Özdinçler, O.E. Oğul, Y. Krespi, ”Erken dönem inmeli bir olguda Zorunlu Hareket Tedavisi uygulaması ve takip sonuçları: Olgu sunumu”, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 20(2), 110, 2009. B.2.3. Hüseyinsinoğlu B.E., A.R. Özdinçler, O.E. Oğul, Y. Krespi, “Motor Aktivite Günlüğü-28’in Türkçe’ye Kültürler Arası Adaptasyonu” Turk Norol Derg, 15 (suppl 2), 124, 2009. B.2.4. Oğul O.E, Düz H., Bumin G. “İnmeli Hastalara Bakım Verenlerde Görülen Bakım Yükü, Anksiyete ve Depresyon Durumunun İncelenmesi”. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ruh Sağlığı ve Toplum Temelli Rehabilitasyon. Ankara. 30 Mayıs- 1 Haziran 2013. B.2.5. Ö.E Oğul, G. Bumin, Y. Krespi. İnmeli Hastalarda Kognitif Rehabilitasyonun Fonksiyonel Bağımsızlık Üzerine Etkisi.51. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya. 28 Kasım- 2 Aralık 2015.

Arş. Gör. Kübra Şahadet SEZER

Lise öğrenimini Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nden mezun olmuş ve aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansına başlamıştır. Mezuniyeti sonrasında Mersin Devlet Hastanesi’nde ergoterapist olarak 19 ay görev yapmıştır. Şubat 2017 itibariyle İstanbul Medipol Üniversitesi Ergoterapi Bölümü’nde Arş. Gör. olarak görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca Susanne Smith Roley(ABD), Terry Crowe(ABD), Luc Verycrusse(Belçika), Patricia De Witt (Güney Afrika) gibi değerli ergoterapistlerden ders almıştır. Lisans bitirme tezini “Otizmli Çocuk Anneleri’nde Aktivite-Rol Dengesi (Occupational Balance)’nin İncelenmesi” konusuyla Yrd. Doç. Dr. Onur ALTUNTAŞ danışmanlığında yapmıştır. Yüksek lisans tezini ise “Engelli Çocuk Annelerinde Aktivite Performansının İncelenmesi” üzerine Prof.Dr. Mine UYANIK danışmanlığında yapmıştır. Ergoterapi Derneği yedek yönetim kurulu ve bütçe komisyonu üyesidir.

İlgi alanları; Occupational Science(Ergoterapi Bilimi), Kognitif Rehabilitasyon, Ergonomi, Pediatrik Rehabilitasyon

İletişim : kssezer@medipol.edu.tr      4448544 / 2525

Seçili Yayınları

  1. Sezer K S, Oksuz Ç, Artritli Hastalara Rehber Olabilecek Bir Çalışma, I. Uluslararası Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 30 Mayıs-01 Haziran 2013, Ankara, Sözel Sunum
  2. Sezer K S, Huri M, Oyun Aktivitelerinin Terapötik Kullanımı, Konya Otizm Günleri, 28-30 Kasım 2013, Konya, Poster Sunumu
  3. Sezer K S, Uyanık M, Sağlıkta Kalite Standartları Gereğince Hasta – Çalışan – Tesis ve Çevre Güvenliğinde Risk Yönetimi: Mersin Devlet Hastanesi Örneği / 10. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 14-16 Mayıs 2016, Antalya, Sözel Sunum
  4. Sezer K S, Oksuz Ç, Ankara’da Engellilere Yönelik Yapılan Bir Kafenin Ergonomik Açıdan İncelenmesi, 22. Ulusal Ergonomi Kongresi, 6-8 Ekim 2016, Denizli, Sözel Sunum
  5. Emir A, Sezer K S, Tarakcı D, Ergoterapi ve Fizyoterapi Öğrencilerinin Mesleki Rehabilitasyona Bakış Açısı, Uluslararası Mesleki Rehabilitasyon Sempozyumu, 13-14 Nisan 2017, Antalya, Poster Sunumu
  6. Emir A. Sezer K S, Tarakçı D., Aktif Olarak Çalışan Ergoterapistlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ve İş Doyumlarının İncelenmesi, Uluslarası Kapanış Kongresi “Ergoterapi ve Rehabilitasyon” 31 Mayıs- 2 Haziran 2017, İstanbul, Poster Sunumu
  1.  Sezer K S, Tarakcı D, Uyanık M. Efficiency of Client Centered Ergonomic Training and Ergonomic Arrangements in Office Workers, , 23rd European Network of Occupational Therapy Higher Education (ENOTHE) Congress, 26-28 Ekim 2017, Zagreb, Sözel Sunum
  2. Kars S, Sezer K S, Occupational therapist’s and occupational therapy students mental health view in Turkey, 23rd European Network of Occupational Therapy Higher Education (ENOTHE) Congress, 26-28 Ekim 2017, Zagreb, Sözel Sunum

Arş.Gör. Ahmet EMİR

İstanbul Medipol Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İstanbul/Türkiye) 2014 yılı mezunudur. İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde (İstanbul/Türkiye) doktora çalışmalarını tamamlamıştır Devam Ediyor.
Daha önce çalışma yaptığı yerler: Medipol Mega Hastaneler Kompleksi.
Ortopedik Rehabilitasyon, Mesleki Rehabilitasyon araştırma alanlarıdır.

 

Telefon:444 85 44 –

E-Posta:aemir@medipol.edu.tr

 

Robotik rehabilitasyin ortopedik rehabilitasyon geriatri